JEDNA PLATFORMA WIELE ZASTOSOWAŃ

PLATFORMY SPECJALISTYCZNE

Platforma comROSS RR-2

Mobilna stacja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza,
która w oparciu o dane meteorologiczne i możliwość dokonania pomiarów w dowolnych miejscach określa obszar emitujący zanieczyszczenia.

Wyposażenie stacji:
- gazomierz z kondycjonowaną komorą pomiarową
(CO, NO, NO2, SO2, O3, CH2O, HCl, HCN, H2S i inne)
- pyłomierz laserowy z podgrzewanym torem
(pyły zawieszone PM10, PM2.5)
- urządzenia pomiarowe ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza,
prędkości i kierunku wiatru, natężenia hałasu
- opcjonalnie radiologiczne urządzenia pomiarowe

Mobilne urządzenia pomiarowe umożliwiają stworzenie tzw. mapy
zanieczyszczeń powietrza dla monitorowanego obszaru.

Platformę comROSS RR2 wyposażoną w stację do pomiarów zanieczyszczeń powietrza możemy wykorzystać w różny sposób:

1. Mocujemy na haku dowolnego pojazdu i badamy powietrze w dowolnych miejscach.

2. Mocujemy na specjalnie przygotowanym wózku i pozostawiamy w dowolnym miejscu np. przy szkole, szpitalu, przy drodze. Takie rozwiązanie pozwala na badanie zanieczyszczeń powietrza przez kilka dni. Wózek służy również do zakładania i zdejmowania platformy z pojazdu.

3. Zdejmujemy stację pomiarową z platformy i mocujemy na ścianie bądź słupie. Podłączając do stacji pomiarowej prąd 230V badamy powietrze w sposób ciągły.


comROSS platforma mobilna

comROSS teledetekcja

Dodatkowo wyposażamy platformy comROSS RR2 w urządzenia do teledetekcji firmy BRUKER, które analizują gazy na odległość.

Platformy comROSS RR2 wyposażone w urządzenia SIGIS 2 lub HI 90 firmy BRUKER są przeznaczone m.in. do monitorowania powietrza podczas imprez masowych. W razie zagrożenia operator błyskawicznie zidentyfikuje trujące związki oraz rejon skażenia i niezwłocznie przekaże informacje służbom ratunkowym.

Dzięki teledetekcji chmur gazowych identyfikujemy wszelkie związki wydobywające się z kominów w promieniu do 10km, wykrywamy wszelkie nieszczelności i wyziewy w zakładach przemysłowych, spalarniach, kotłowniach, ciepłowniach itp.

Urządzenia można użytkować w dzień i w nocy, podczas opadów deszczu i śniegu, w temperaturach od -30oC do 60oC. Użycie urządzeń do teledetekcji w żaden sposób nie narusza przestrzeni prywatnej i nie stwarza zagrożenia dla innych osób, mienia lub użytkowników przestrzeni powietrznej.

comROSS teledetekcja:
- analiza jakościowa i ilościowa
- detekcja dalekiego zasięgu (> 10 km)
- biblioteki spektralne LZO, TIC i CWA


comROSS platforma mobilna
 

Wykrycie amoniaku za pomocą SIGIS 2 z odległości 1,5 km

Ten film pokazuje jak za pomocą SIGIS 2 wykrywa się i identyfikuję amoniak, który rozprzestrzenia się nad dachem w odległości około 1,5 km od urządzenia. Zwróćmy uwagę na pomarańczowy kwadrat bezpośrednio nad dachem, który został zdefiniowany przez urządzenie jako pole analizy (FOR). Obszar w FOR jest szybko skanowany, a informacje spektralne są rejestrowane w każdym punkcie przez spektrometr FTIR i natychmiast analizowane pod kątem podejrzanej zawartości chemicznej.

SIGIS 2 HI 90


Platforma comROSS RR-1

Monitoring mobilny

Mobilna platforma z zasilaniem pod lekkie maszty pneumatyczne do 12 metrów wysokości. Maksymalne obciążenie masztu 12 metrowego przy całkowitym rozłożeniu wynosi 20 kilogramów.
Wysokość transportowa liczona od ziemi do wierzchołka masztu wynosi 250cm. Masa platformy z masztem wraz z osprzętem nie przekracza 75kg.

Powyższe parametry obciążenia masztów liczone dla ich maksymalnego wysuwu.

Platforma zasilana jest z akumulatorów 100-400 Ah
o napięciu 12-24V
Ładowanie akumulatorów odbywa się za pomocą dedykowanej ładowarki podłączanej do sieci 230V lub z trzynastopinowego gniazda samochodowego.

comROSS platforma mobilna


comROSS platforma mobilna

Specyfikacja platformy

Moduł wielokamerowy comROSS

nie wymaga bieżącej obsługi operatora a wysoka rozdzielczość obrazu umożliwia w dowolnym momencie podgląd i powiększenie wybranego obszaru w celu identyfikacji (rozpoznanie twarzy, tablicy rejestracyjnej, itp.)

- rozdzielczość obrazu od 24Mpix do 90Mpix.
- kąt widzenia od 120o do 360o.
- wymienne obiektywy z funkcją motozoom.
- możliwość zamontowania na dachu samochodu.

comROSS platforma mobilnaEKO-SŁUPEK 

Posiadamy w swojej ofercie eko słupki, które służą do pomiarów i sygnalizowania stanu jakości powietrza za pomocą koloru światła. Eko słupek został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Eko słupki wyposażamy w sensory pomiarowe:

- pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10
- formaldehydu
- dwutlenku węgla (CO2)
- dwutlenku azotu (NO2)
- dwutlenku siarki (SO2)
- ozonu (O3)
- hałasu
- wilgotności gleby
- ciśnienia atmosferycznego, temperatury

Stopień ochronny: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego.

Materiał: anodowany stop aluminium.

Klosz: mrożony wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Liczba diod: 256 LED RGB.

Urządzenie może także pracować w trybie lampy LED lub w trybie dzielonym (część diod wykorzystywana jest jako oświetlenie LED a część pozostaje wskaźnikiem zanieczyszczeń).

Eko słupek posiada dodatkowo moduły:

WiFi - umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów.

Bluetooth® - umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać aktualne wyniki pomiarów.

Szczegółowe wyniki pomiarów zanieczyszczeń w powietrzu można odczytywać za pomocą aplikacji mobilnej AirSensor.

Zachęcamy do pobrania aplikacji za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Air Sensor - aplikacja Google Play Air Sensor - aplikacja App Store


comROSS platforma mobilna